Fòring av Valper

Fòring av Valper

Riktig fôring er ekstra viktig hos hunder som er i vekst. Behovet for proteiner, karbohydrater, fett, mineraler og vitaminer vil variere fra rase til rase avhengig av hvor lenge hunden vokser og hvor stor den skal bli.

Hos valper i vekst er særlig balansen mellom kalsium og fosfor avgjørende for å oppnå en optimal mineralisering av knoklene og en harmonisk vekst.

Hvor lenge er hunden valp?
Valpeperioden har ulik lengde avhengig av rase. I denne perioden er hunden i vekst og denne tiden kalles derfor også vekstperiode.
Miniatyrraser: 0 - 10 måneder
Små raser: 0 -12 måneder
Mellomstore raser: 0 - 12 måneder
Store raser: 0 - 15-18 måneder
Meget store raser: 0 - 24 måneder

De små rasene skal bygge opp et sterkt skjelett og muskler i løpet av kort tid, mens de store hundene trenger et skjelett som kan bære mye muskelmasse uten å ta skade.

Vekstrate
Med vekstrate menes hvor mange ganger en valp øker sin fødselsvekt frem til den er fullvoksen.
Miniatyrraser: ca. 25 ganger
Små raser:
Mellomstore raser: 40 - 60 ganger
Store raser: 70 - 90 ganger
Meget store raser: ca. 100 ganger

Når kan valpen spise valpefôr?
Valper begynner som regel så smått å spise fast føde når de er 3 - 4 uker gamle. De bør da få et fôr tilpasset diegivende tisper og valper under 8 uker. Valpene fortsetter å die moren i synkende grad til de får ny eier når de er ca. 8 uker gamle. Valpene kan da gå over på et valpefôr for valper over 2 måneder. 

Hvor mange måltider bør valpen få?
Miniatyr og små hunder
Opp til 4 måneder: 3 måltider om dagen
Over 10 måneder: 2 måltider om dagen

Mellomstore og store hunder
Opp til 6 måneder: 3 måltider om dagen
Over 6 måneder: 2 måltider om dagen

Meget store hunder
Opp til 8 måneder: 3 måltider om dagen
Over 8 måneder: 2 måltider om dagen

Følsom fordøyelse
Valper har følsom fordøyelse og bør alltid få et fôr tilpasset hundens størrelse og alder. Evnen til å fordøye fôr varierer mellom de ulike rasene. Valper skal ha et lettfordøyelig fôr for å unngå tynn avføring og diaré. Riktig fôr gjør at valpen får god tarmflora, regelmessig avføring og bedre opptagelse av næringsstoffer. Dersom man bytter fra en fôrleverandør til en annen bør dette gjøres gradevis for å unngå ubalanse i fordøyelsessystemet. For å unngå fordøyelsesproblemer som en plutselig kostomlegging kan medføre, bør du i en overgangsperiode på 7 dager blande det nye fôret med det gamle. Øk gradvis mengden av det nye fôret i denne 7 dagers perioden. Dette gjelder også i overgangsfasen fra valpefôr til voksenfôr.

Denne saken ble først publisert på www.hundehelse.no vår samarbeidspartner på veterinærkonsultasjon på video.Copyright 2017 Petfavoritefood.no | Design and code by Artisti/Design Container
Copyright © 2017 Artisti